Podajniki rozdzielające do flow-packów o dużej wydajności