Targi INTERPACK 2017 za nami

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za odbyte rozmowy i spotkania podczas targów.
Liczymy, że nawiązane nowe kontakty pozwolą na nasz dalszy dynamiczny rozwój.